, , ,

3 г. затвор! Кирил Петков подал документи-метне в БНБ

Цунамито на фалшивите подписи с участието на Кирил Петков не подмина и Българска банка за развитие (ББР). Разследващите журналисти от „Биволъ“ и „Бърд“ разкриха как се манипулират документи и подписи по партидите в търговския регистър на „Корал“ и всички фирми, в които участие има съпредседателя на бизнес коалицията ПП-ДБ Кирил Петков.

Става дума за периода, когато Петков е служебен министър на икономиката и прави поредица от опити да смени ръководството на ББР чрез манипулиране на банкови документи, пише сайтът glasove.com.

Припомняне

На 11 май 2021 г., ден преди влизането в сила на указа на президента, без да има това законово право, Кирил Петков се представя за министър на икономиката и депозира документи в БНБ, с които иска одобрение за нови членове на Надзорния съвет на ББР. В нарушение на нормите таксата на БНБ е платена от личната му сметка. С подадените документи Кирил Петков отново декларира неистини и лъжи, като за това отново носи наказателна отговорност по чл. 313 от НК:

Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.

На първо място той декларира, че е министър и подписва документите като такъв, както и че упражнява правата върху акциите на банката, което към момента не е така. На второ място, той декларира съществуването на невзети решения от действащия към този момент надзорен съвет, а именно, че същият съвет, като комитет по подбора, е одобрил депозираните в БНБ номинации. Такова разглеждане и такова одобрение не е направено от действащия надзорен съвет.

Неистини са декларирани и от Стамен Янев, който също подава документи в БНБ и лъже за съществуването на взети решения от надзорния съвет, въпреки че към момента той е председател на същия съвет. Така се оказва, че и за двамата са налице и предположения за извършени документни престъпления по чл. 308 от НК. След това започва поредицата от вписвания с цел смяна на ръководството на държавната банка.

Нарушенията

Съгласно нормативната уредба протоколите, с които се произнася, са официални документи на Министерството на икономиката, но нито един от протоколите няма официални реквизити. Документите не са на бланка на Министерството на икономиката, голяма част от тях нямат номер от деловодната система, нямат номер от регистър, каквото е изискването на Търговския закон, нямат печат и не са отразени и сканирани в деловодната система на ведомството, което е видно от Търговския регистър, защото информацията е публична.


Нарушени са всички правила за администрацията, както и правилникът за документооборота на ведомството. След спирането на регистърните производства от съда по промяна на състава на органите на управление и контрол, следват нови заявления с документи, подписани от Кирил Петков със същото съдържание на предходните, но с дати, предхождащи решенията на съда за спиране на производството.

Така например след няколко решения на съда със заявление №20210628030255 пред Търговския регистър от 28 юни отново е депозирано заявление за назначаване на нов състав на управителния и надзорния съвет. Тук следва да се отбележи, че актовете на съда за спиране на предходните вписвания в Търговския регистър са обявени на 25 юни.

Впечатляващото е, че протоколът, с който се е произнесъл Кирил Петков, е от 23 юни, което води до предположения, че документът е антидатиран.

Следва нов акт на съда за спиране на регистърното производство, който е обявен в търговския регистър на 30 юни 2021 г. С входящ номер А №20210701003008 е депозирано ново искане за вписване от 1 юли. Към заявлението е приложен Протокол, подписан от Кирил Петков. Протоколът е с дата 25 юни 2021 г., което отново е преди произнасянето на съда и води до предположението, че Кирил Петков е антидатирал официални документи на държавата. В случая отново е налице предположението за документно престъпление по чл. 308 от НК.

На първо място поредицата от решения на едноличния собственик на капитала на ББР, в случая Кирил Петков, освен че нямат реквизитите на документи, издадени от Министерството на икономиката, видимо са с различни почерци на подписите.

По-конкретно към заявления №20210701003008 и №20210708152407 е приложен протокол на едноличния собственик Кирил Петков, без необходимите административни реквизити, от 25.06.2021 г. В едно от заявлението като файл пък е посочено, че това е документ от 23.06.2021 г. Н

ещо повече, детайлното вглеждане в документа, който е в pdf формат, се вижда, че същият е манипулиран и е претърпял редакция на 30 юни от лицето lena.borislavova. Документът е с дата от 25 юни, а претърпял манипулация в pdf на 30 юни. По-конкретно, с бял stamp e заличен вече част от подписания текст. Програмата позволява да се види и заличения текст.

Целта на манипулацията е била да се коментира освобождаването на бившите двама члена на надзорния съвет, така че същите да не могат да обжалват решението и да не бъдат заинтересована страна по производството, а да могат да бъдат назначени своите.

Така възникват въпросите, как се подправят банкови документи на държавна банка и по-конкретно документ, който уж е подписан на 25 юни, а същият се редактира значително по съдържание чрез pdf на 30 юни от lena.borislavova?

В случая става ли въпрос за съдържанието на основен банков документ, подписан от икономическия министър на България? Наистина ли са манипулирани банкови документи, подписани от едноличния собственик на капитала – Кирил Петков? Това ли цената на манипулацията в документите, за които една дама получи награда с договор от ББР?

източник: narod.bg

Последвайте ни във Фейсбук